วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Phuket Vegetarian Festival ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต สืบสานวิถีแห่งความศรัทธา

Phuket Vegetarian Festival
“เมื่อครั้งคณะงิ้วจากจีนโพ้นทะเล มาเปิดการแสดง ณ หมู่บ้านในทู ที่ซึ่งชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยด้วยความอุดมของแร่ดีบุก ครั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บในหมู่บ้าน เจี๊ยะฉ่าย(กินผัก) จึงถูกยกขึ้นมาประกอบเป็นพิธีอย่างง่าย สักการบูชา กราบไหว้ ขอขมาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของจีนแต่โบราณ เกิดเป็นเทศกาลกินเจที่ถือปฏิบัติกันมาจนปัจจุบัน”
https://www.facebook.com/oohfarmcafeorganic/

       เสียงประทัดดังกึกก้องตามท้องถนน ผู้คนสวมชุดสีขาวเดินร่วมเป็นขบวนยาว ร้านค้าบ้านเรือนประดับธงทิวสไว โคมไฟส่องแสงนวลประดับค่ำคืน ภูเก็ตในยามนี้จึงดูครึกครื้นด้วยบรรยากาศของเทศกาลกินเจ หรือที่เรียกกันว่าการถือศีลกินผัก(เจี๊ยะฉ่าย) พิธีปฏิบัติของพี่น้องชาวจีนที่สืบทอดมายาวนานนับแต่สมัยบรรพบุรุษ
        ย้อนกลับไปในอดีต การถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต เริ่มขึ้น ณ หมู่บ้านไล่ทู (ในทู) ที่ตั้งของหมู่บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ในปัจจุบัน ด้วยความอุดมของแร่ดีบุก ชาวจีนโพ้นทะเลจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพการทำเหมืองแร่ ครั้นมีคณะงิ้วมาเปิดการแสดงในหมู่บ้านได้ระยะหนึ่ง คนในคณะก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากการที่พวกตนไม่ได้ประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่าย ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาทุกปีเมื่อครั้งอยู่เมืองจีน ดังนั้น จึงมีการประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายขึ้นที่โรงงิ้ว โดยประกอบพิธีอย่างย่อ มีการสักการบูชา กราบไหว้ขอขมาโทษ ระลึกถึงกิ้วอ๋องเอี๋ย หรือกิ้วฮ๋องต่ายเต่ หรือพระราชาธิราชทั้งเก้าพระองค์ จากนั้นโรคภัยไข้เจ็บจึงลดน้อยลง นำมาซึ่งความเคารพศรัทธาของคนในหมู่บ้าน


        หลายปีต่อมาก่อนที่คณะงิ้วจะย้ายไปทำการแสดงที่อื่น จึงได้ถ่ายทอดการประกอบพิธีไว้ให้แก่ชาวบ้านในทู ต่อมามีผู้รู้ท่านหนึ่งเดินทางจากเมืองจีน และได้เห็นการประกอบพิธีเจี๊ยะฉ่ายที่ไม่ตรงกับแบบแผนดั้งเดิม ตนจึงขออาสาเดินทางกลับไปยังเมืองจีนเพื่อไปเชี้ยเหี้ยวโห้ย (อัญเชิญธูปไฟ)รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ มาใช้ประกอบพิธีกรรม และสืบทอดพิธีต่างๆ ตามแบบแผนเรื่อยมา

           ปัจจุบันเทศกาลกินเจจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ตลอดระยะเวลาระหว่างขึ้น 1 ค่ำ ไปจนถึง 9 ค่ำ ตามปฏิทินของจีน โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนจะนุ่งขาว ห่มขาว ถือศีล งดบริโภคเนื้อสัตว์ มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า พิธีปีนบันไดมีด การลุยไฟ พิธีส่งเสด็จยกฮ่องและกิ้วอ๋อง มีการอัญเชิญเทพเจ้าจีน หรือพระมาเข้าทรงในร่างม้าทรง เกิดขบวนแห่พระรอบเมือง ร่างทรงต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ ด้วยการใช้ศาสตราวุธทิ่มแทงตามร่างกาย และกลายเป็นความยิ่งใหญ่ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ข้อมูลเกี่ยวกับ…เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต
วันเวลาการจัดงาน : วันขึ้น1 ค่ำ ถึงขึ้น9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี


ขอบคุณเนื้อหาดีๆท่องทั่วไทย.com 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น: