วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เปิด! ส.ค.ส. พระราชทาน "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

         ทุก ๆ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะพระราชทานพรปีใหม่ ผ่าน ส.ค.ส. พระราชทาน ซึ่ง ส.ค.ส พระราชทานนี้ พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นเอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยปีแรกที่พระองค์พระราชทาน ส.ค.ส. คือ ปี ส.ค.ส. พระราชทานสำหรับปี พ.ศ. 2530 โดยทรงพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ และแฟกซ์พระราชทานให้แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส.9 เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร

 
                                              ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. 2530

          นับแต่นั้นมา พระองค์ได้พระราชทาน ส.ค.ส. ทุกปี และหนังสือพิมพ์ได้นำ ส.ค.ส. พระราชทานไปตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ส.ค.ส. พระราชทานนั้นได้ยกเว้นไปในปีใหม่ พ.ศ. 2548 ที่พระองค์ไม่ได้พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องจากในช่วงปลายปี 2547 ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง พระองค์จึงทรงงานหนัก เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ได้มีรับสั่งพระราชทานแทน

         ในส่วนของข้อความที่ปรากฏบน ส.ค.ส. พระราชทานนั้น ล้วนสอดคล้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปีนั้น ๆ และแม้จะเป็นเพียงถ้อยคำสั้น ๆ แต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิด และคติเตือนใจที่ส่งผ่านไปยังปวงชนชาวไทยทุกคน  
                                                 ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. 2547

           สำหรับรูปแบบของ ส.ค.ส. พระราชทานนั้น ในยุคแรกเป็น ส.ค.ส. ไม่มีลวดลาย สีขาวดำ มีข้อความปรากฏสั้น ๆ ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2532 เริ่มมีลวดลายประดับประดา ส.ค.ส. มากขึ้น จนถึงในปี พ.ศ. 2549 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นภาพสี   


                                                              ส.ค.ส. พระราชทาน 2559

    
           ส.ค.ส. พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559  เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ฉลองพระองค์เสื้อปักรูปคุณทองแดง พร้อมข้อความทรงอวยพร "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ" 

                                                  ส.ค.ส. พระราชทาน 2558

            ส.ค.ส. พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 เป็นรูปพระมหาชนก ขณะที่ทรงว่ายน้ำทวนกระแสอย่างเชี่ยวกราด และมีนางมณีเมขลา อยู่ที่ด้านขวาบนของภาพ เฝ้ามองพระมหาชนก และข้อความว่าทางมุมบนซ้ายว่า "ส.ค.ส. พ.ศ. 2558 สวัสดีปีใหม่" และข้อความตรงกลางว่า "ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์" และข้อความด้านล่างขวาว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year"
                                                     ส.ค.ส. พระราชทาน 2557
                                                      ส.ค.ส. พระราชทาน 2556
                                                     ส.ค.ส. พระราชทาน 2555
                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2554 
                                                                              ส.ค.ส. พระราชทาน 2553
                                                      ส.ค.ส. พระราชทาน 2552    
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2551
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2550     
                                                      ส.ค.ส. พระราชทาน 2549
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2545  
                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2544  
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2543  
                                                                               ส.ค.ส. พระราชทาน 2542
                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2541
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2540
                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2539  
                                                                             ส.ค.ส. พระราชทาน 2538
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2537
                                                   ส.ค.ส. พระราชทาน 2536  


                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2535

                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2534

                                                  ส.ค.ส. พระราชทาน 2533 

                                                    ส.ค.ส. พระราชทาน 2532  

                                                                               ส.ค.ส. พระราชทาน 2531  

                                                      ส.ค.ส. พระราชทาน 2530

        และแน่นอนว่า เพลงที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ก็คือ "เพลงพรปีใหม่" ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 13 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494 เมื่อครั้งเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ให้เพลงนี้ เป็นพรปีใหม่ที่พระราชทานแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

           ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทยเป็นครั้งแรกในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 โดยเพลงพรปีใหม่ มีเนื้อร้องดังนี้

                   เพลงวันปีใหม่ (เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง)

 ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

                สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
                ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
                ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
                โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

                ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
                ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
                ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
                ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ


                                 
                                             .........ขอบคุณข้อมูล : kapook.com............
         

ไม่มีความคิดเห็น: